Axxes IT Consultancy

How to use Scrum cards?

“Anything that is measured and watched, improves”
– Bob Parsons

Al gebruik gemaakt van de Scrum methodologie? Scrum wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt bij het inschatten van IT-projecten. Het is een methode om grip te krijgen op complexe projecten en beter inzicht te krijgen op de voortgang. En hierbij kan je ook gebruik maken van Planning Poker kaarten (oftewel ook Scrum kaarten of Scrum Planning Poker kaarten genoemd).

Veel agile teams maken bij het inschatten van werk gebruik van ‘Planning Poker’, omdat inschattingen zo sneller tot stand komen, beter kloppen en leiden tot een hogere voorspelbaarheid van projecten. Het gebruik van Planning Poker kaarten is erop gericht om op een eenvoudige, doelgerichte wijze tot een planning te komen. Terwijl schattingen vaak worden gemaakt door een individu (de meest ervaren ontwikkelaar, projectleider of architect) moedigt Planning poker aan om deze denkoefening met het gehele team te doen. Wat leidt tot veel nauwkeurige inschattingen. Tijd dus om ook eens een kans te geven aan Planning Poker!

Bij Axxes gebruiken we een pokerdek met de waarden 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 en 100. Hierbij enkele instructies:

Hoe werkt het?

  • Elk teamlid heeft een eigen setje kaarten met daarop de waarden 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 en 100. Die getallen symboliseren de relatieve grootte/complexiteit van een in te schatten taak. De tussenliggende waarden zijn met opzet weggelaten om geen vals gevoel van nauwkeurigheid van inschattingen mee te geven. De kaart met een vraagteken geeft aan dat je echt geen idee hebt en meer uitleg wilt. Met de ‘coffee’ kaart kan je aantonen dat je het hoog tijd vindt voor een kleine pauze
  • Er wordt een vaak voorkomende taak uitgekozen waaraan je een ‘2’ toekent. Dat is het ijkpunt. Aan de hand van dit ijkpunt kan je alle taken inschatten.
  • Zodra iedereen voldoende duidelijkheid heeft over een bepaalde taak, kiest iedereen onafhankelijk een kaart die volgens hem het beste past en legt deze op tafel. Wanneer iedereen een kaart gekozen heeft, draait iedereen tegelijkertijd zijn kaart om
  • Ga de discussie aan over de verschillen in inschatting: begin met degene die de hoogte en laagste kaart genomen hebben. Aanvullende vragen komen hierbij aan het licht samen met zaken die over het hoofd werden gezien
  • Vervolgens wordt er opnieuw met de kaarten geschat totdat er consensus is over de inschatting
  • Doorgaans zijn twee of drie rondes voldoende om tot een gezamenlijke schikking te komen
  • Doe dit voor de hele lijst werk
  • Als je weet hoeveel punten je team in een week kan afmaken, kan je inschatten wanneer het gehele werk kan afgehandeld worden!

Al overtuigd van de methode maar nog niet in bezit van een Planning Poker set? Vraag hier je set aan!

Deel dit artikel

LEER ONS BETER KENNEN

Maak alvast beter kennis met Axxes en onze bedrijfscultuur!

Op zoek naar Scrum, of andere expertise binnen ICT?

Neem contact op, wij hebben die kennis in huis!

Blijf op de hoogte van nieuws en updates in de sector